0942.558.686
Event: SỰ KIỆN GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ NAM PHÚ QUỐC
Đơn vị tổ chức: Sun Group
Đơn vị thực hiện: HCC Productions
Thời gian: 23 -24.03.2019
Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội / Gem Center HCM
21
211
21111
2211111
2111