0942.558.686

Event: LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ IV

 

Đơn vị tổ chức: Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Tổng đạo diễn: Hoàng Công Cường

Đơn vị thực hiện: HCC Productions

Thời gian: 28.08.2018
Địa điểm: Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô


dd
dđ
ddddd
dddddd
ddddddd