0942.558.686

Event: LỄ RA MẮT TỔ HỢP SHOPHOUSE - DỰ ÁN TUẦN CHÂU MARINA

Đơn vị tổ chức: Gami Group

Đơn vị thực hiện: HCC Productions

Thời gian: 21.10.2018

Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long


c
cc
cccc
cccccc
ccccc