0942.558.686
Event: LỄ RA MẮT CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM OPES
Đơn vị tổ chức: Bảo hiểm Opes
Đơn vị thực hiện: HCC Productions
Thời gian: 18.03.2019
Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội
12312
111212
1212122
12121212111
11111111