0942.558.686

Event: LỄ KỶ NIỆM 17 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

Đơn vị tổ chức: Nguyễn Hoàng Group

Đơn vị thực hiện: HCC Productions

Thời gian: 09.2016

Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh


Lễ kỷ niệm 17 năm thành lập tập đoàn Nguyễn Hoàng - 1
Lễ kỷ niệm 17 năm thành lập tập đoàn Nguyễn Hoàng
14409468_1825069901049909_2899575099087869672_o
14468740_1825069224383310_4799915621058610303_o
14480612_1825069071049992_3809227669224925123_o