0942.558.686
Event: LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN “FLAMINGO NIGHT STREET – SÔI ĐỘNG TỪNG KHOẢNG KHẮC – RỰC RỠ GIỮA MIỀN XANH”
Đơn vị tổ chức: Flamingo Group
Đơn vị thực hiện: HCC Productions
Thời gian: 07.04.2019
Địa điểm: Khách sạn Melia - Hà Nội 
60991313_2416072091949684_4839499557777702912_o
60705812_2416071725283054_6935737425528356864_o
sds
60302376_2416071808616379_2251094816278446080_o