0942.558.686

Event: D’SOLEIL SHOW 2018

Đơn vị tổ chức: Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tổng đạo diễn: Hoàng Công Cường

Đơn vị thực hiện: HCC Productions

Thời gian: 13.01.2018

Địa điểm: Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình


s
s1
s2
s3
ss
sss
sssss
ssssss
ssss