0942.558.686

CALLA SHOW “JARDIN DE CALLA”

Đơn vị tổ chức: Calla Bridal

Tổng đạo diễn: Hoàng Công Cường

Đơn vị thực hiện: HCC Productions

Thời gian: 19.10.2018

Địa điểm: Đại sứ quán Pháp, Hà Nội

44729215_2281824802041081_5237211442033197056_o
44755801_2281825398707688_7647049469342515200_o
44821343_2281825528707675_4059314586635993088_o
44739290_2281825508707677_2188577907973029888_o
44754596_2281825795374315_3562039901555785728_o